Pahala Tak Terduga

Allah ‘Azza wa Jalla adalah Dzat yang Maha Pemurah kepada hamba-hambaNya yang berupaya berbuat kebajikan.

Seorang mukmin dan mukminah tentunya sangat berharap setiap detik amal shalih di sisi-Nya.

Setiap ucapan, lintasan hati yang tersembunyi, perbuatan lahiriyah anggota badan, dan berbagai amalan baik besar maupun kecil hendaknya diniati sebagai ibadah kepada Allah Ta’ala.

Dengan keyakinan kuat selama apa yang diyakini dan dikerjakannya selaras dengan perintah Allah dan tidak menyimpang dari syariat Islam Insya Allah dia akan dicintai Allah, diberi rahmat dan juga pahala besar.

????️Isruwanti Ummu Nashifa⁠
????https://muslimah.or.id/10510-pahala-yang-tidak-disadari.html

Leave a Reply

*