Rekaman Kajian Basa Jawa -Tafsir Al-Qur’an

Kajian Basa Jawa
.
???? Tafsir Al-Qur’an
.
Kapendet saking Kitab Syarah tafsir Juz Amma Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah
.
????️ KAATURAKEN DENING
Ustadz Setyo Susilo
-Hafizhahullohu Ta’ala-
.
Pengajar saking Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Bantul
.
???? WEKDAL
Saben dinten Sabtu Sonten,
.
Wanci tabuh 16.00 – dumugi paripurno
.
???? DIPUN SIARAKEN LUMANTAR
▪️Facebook lan Youtube Radio Muslim Jogja
On Air 1467 AM
.
“Sapa wongé mlaku ana sak nduwuré dalan kanggo NGANGSU KAWRUH, bakal digampangaké kanggo dhéwék’é dalan tumuju marang swarga”
HR. Muslim No.2699
.
Monggo sami dipun gethok tularaken pawartos punika marang sanak sedhérék lan mitra pitepangan …
Matur nuwun …

Tinggalkan Komentar