Kajian Basa Jawa – Tafsir Al-Qur’an

Kajian Basa Jawa
.
???? *Tafsir Al-Qur’an*
” *Serat Al-Fatihah *”
.
Kapendet saking Kitab Syarah tafsir Juz Amma Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah
.
.
????️ *KAATURAKEN DENING*
Ustadz *Setyo Susilo*
-Hafizhahullohu Ta’ala-
.
_Pengajar saking Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Bantul_
.
???? *WEKDAL*
Saben dinten Sabtu Sonten,
.
Wanci tabuh 16.00 – dumugi paripurno
.
???? *DIPUN SIARAKEN LUMANTAR*
▪️Facebook lan Youtube Radio Muslim Jogja

*On Air 1467 AM dinten Setu Sonten, 3 Mei 2021*
.
“Sapa wongé mlaku ana sak nduwuré dalan kanggo *NGANGSU KAWRUH*, bakal digampangaké kanggo dhéwék’é dalan tumuju marang swarga”
_HR. Muslim No.2699_
.
Monggo sami dipun gethok tularaken pawartos punika marang sanak sedhérék lan mitra pitepangan …
Matur nuwun

Leave a Reply

*