Kajian Basa Jawa – Sinau Ingkang Anyar -Tahdzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyyah

Kajian Basa Jawa
.
???? *Tahdzib Tashil Al Aqidah Al Islamiyyah”
.
Kapendet saking Karya Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al Jibrin Rahimahullah
.
.
????️ *KAATURAKEN DENING*
Ustadz *Setyo Susilo*
-Hafizhahullohu Ta’ala-
.
_Pengajar saking Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an Bantul_
.
???? *WEKDAL*
Saben dinten Senin enjing menawi live
.
Wanci tabuh 08.00 – dumugi paripurno
.
???? *DIPUN SIARAKEN LUMANTAR*
▪️Facebook lan Youtube Radio Muslim Jogja

*On Air 1467 AM saben kemis awan*

Download PDF Kitab
.
“Sapa wongé mlaku ana sak nduwuré dalan kanggo *NGANGSU KAWRUH*, bakal digampangaké kanggo dhéwék’é dalan tumuju marang swarga”
_HR. Muslim No.2699_
.
Monggo sami dipun gethok tularaken pawartos punika marang sanak sedhérék lan mitra pitepangan …

Leave a Reply

*